Privacy Statement

Dit Privacybeleid preciseert de manier waarop vastgoed DC (de “Makelaar”) persoonsgegevens van gebruikers van de website van de Makelaar (beschikbaar op vastgoed-dc.be – de “Website”) verzamelt en gebruikt, alsmede de doelstelling van dergelijke verzameling en gebruik. De Makelaar is geëngageerd om uw privacy te verzekeren, zal de door u verstrekte informatie beschermen en zal het uitsluitend gebruiken overeenkomstig de volgende bepalingen, en met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd door de Makelaar gewijzigd worden en daarom nodigen wij u uit regelmatig de inhoud ervan te verifiëren.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens – Doel van de verwerking. Door de toegang tot of het gebruik van de Website, kan de Makelaar bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken, zoals uw voor- en familienaam, e-mailadres, telefoonnummer, taalkeuze en details betreffende onroerende goederen die u zoekt (zoals: koop/huur, voor mijzelf/om te investeren, huis/appartement/parking/land/kantoor/commerciële eigendom, budget, aantal slaapkamers, locatie, faciliteiten). U erkent en, waar nodig, aanvaardt dat deze persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt met als doel het instellen van de gewenste taal in de Website, de controle van uw toegangsrechten, u te contacteren en het beantwoorden van uw vragen. Daarnaast kan de Makelaar uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketing doeleinden, inclusief per e-mail (afhankelijk van uw voorafgaande toestemming).

Overdracht van persoonsgegevens. U erkent en, waar nodig, aanvaardt dat de Makelaar uw persoonsgegevens kenbaar kan maken aan haar onderaannemers voor de bovengenoemde doeleinden, dit zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte. U erkent dat dit kan leiden tot de overdracht van uw persoonsgegevens naar landen die geen passend beschermingsniveau bieden. Passende contractuele maatregelen zullen worden getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de met toepasselijke privacywetgeving en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies. Cookies kunnen worden gebruikt op een aantal plaatsen van de Website. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw computer of ander apparaat wordt verstuurd en wordt opgeslagen op uw harde schijf of apparaatgeheugen. We gebruiken de volgende cookies om een register bij te houden van uw bezoeken, om uw toekomstige bezoeken beter aan te passen aan uw voorkeuren en in het algemeen ter verbetering van uw navigatie-ervaring. Door het gebruik van deze cookies, leveren wij een meer persoonlijke ervaring op de Website. U kunt cookies te allen tijde weigeren, verwijderen of blokkeren, hoewel sommige functionaliteiten van de Website, waarbij het gebruik van de cookie vereist is, in dat geval misschien niet langer voor u beschikbaar zullen zijn.

Cookienaam Beschrijving Geldigheid Cookie Type
Properties_filters Gebruikt voor het opslaan van de voorkeuren van de gebruiker i.v.m. “krijg persoonlijke updates” 30 dagen Functioneel
_ga Google Analytics cookies om:
  • identificeren unieke gebruikers
  • identificeren unieke sessies
2 jaar vanaf de datum waarop het voor het laatst werd vernieuwd Derde partij
_gat Versnellen van de aanvraagsnelheid 10 minuten Derde partij
hide_cookie_warning Onthoudt of de gebruiker cookies aanvaardt om te voorkomen dat de cookie-banner op elke sessie opnieuw verschijnt 30 dagen Functioneel

Links naar andere websites. De Website kan links creëren naar andere websites, die niet zijn onderworpen aan dit Privacybeleid. De Makelaar raadt u aan om het privacybeleid te onderzoeken dat van toepassing is op deze andere websites. De Makelaar is niet verantwoordelijkheid voor de praktijken van deze websites met betrekking tot persoonsgegevens en privacy en raadt u aan het privacybeleid van elke website te bekijken alvorens persoonsgegevens openbaar te maken.

Bescherming van persoonsgegevens. Maatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat en up to date zijn en niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Er zullen eveneens maatregelen worden getroffen ter bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en accidenteel verlies of vernietiging of schade aan de gegevens.

Uw rechten. U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, zoals verzamelt en verwerkt door de Makelaar, en op verzoek tot wijziging of afschaffing van persoonsgegevens die betrekking tot u hebben indien deze onjuist of onnodig zijn. Om deze rechten uit te oefenen, stuur een e-mail naar severine@vastgoed-dc.be, samen met een kopie van uw identiteitskaart of andere identificatiedocument. Bovendien, kunt u, naargelang het geval, op elk ogenblik, kosteloos en zonder rechtvaardiging bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden, door het volgen van de bovengenoemde procedure.